Ülgener

Ulgener

TÜRK BAYRAKLI YATLARIN SATIMINDA KDV ORANI ARTIŞI

Av. T. Duygu Yazıcı

Bilindiği üzere Türk Bayraklı yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin sahiplerine satış işlemleri bakımdından vergi muafiyeti uygulanmakta ve KDV oranı %1 olarak uygulanmaktaydı. Ancak bu istisna geçtiğimiz günlerde 5359 sayılı 28.03.2022 tarihli Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca kaldırılmı ve Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Türk bayraklı “yatlar, kotralar, tekne ve gezinti gemileri” satışında uygulanan KDV oranı %1’den %18’e çıkartılmıştır. Söz konusu Karar 31793 sayılı, 29.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olup arttırılan yeni KDV oranı 01.04.2022 tarihi itibariyle uygulanmaktadır.

Diğer yandan, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne (“TUGS”) kayıtlı yatlara tanınan diğer vergi istisnaları devam etmektedir. Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği madde 26. uyarınca, TUGS’a tescilli gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden sağlanan kazançlar gelir ve kurumlar vergisi ile fonlardan istisnadır. Bununla birlikte, TUGS’ye kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, navlun mukaveleleri; damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta işlemleri vergisine ve fonlara tabi tutulmamaktadır.

Yazılardaki görüşler yazarlara aittir; Ülgener Hukuk Bürosu’nun resmi görüşü değildir.

docxfilePDF